Rəqabət hüququ: Hökmran mövqedən sui-istifadə. İlham Zülfüqarlı

İlham Zülfüqarlı – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, IV kurs, 1418A qrupu tələbəsi.


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Məqalədə açıq bazar iqtisadiyyatının əhəmiyyətli hüquq sahələrindən olan rəqabət hüququnda hökmran mövqe anlayışı, onun müəyyən edilməsi meyarları və ondan sui-istifadə halları yer almışdır. Hökmran mövqe, ondan sui-istifadə, hökmran mövqeyi müəyyən edən meyarlar, rəqabət mühitini pozan digər hallar beynəlxalq praktikanın, müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın rəqabət hüququ sahəsində nəzərdə tutulan normaların və Avropa Komissiyasının vermiş olduğu qərarların timsalında təhlil edilmişdir.


Abstract
The article is dicussing the definition of dominant position, criteria to determine it and abuse of it in competition law, which is one of the most important field of law in open marketing business. Dominant position, abuse of it, criteria of determining dominant position and cases, which break the atmosphere of competition, are analyzed in the example of international practice, legal norms of Azerbaijan Republic and other countries, decisions of Commission of European Communities.zulfugarli