Software License Agreements: Main Types, Legal Aspects, and Regulations. Kanan Madatli

Kanan Madatli – Baku State University Law School, second-year student, SABAH group.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract
The article is discussing one of the contemporary laws – Software License Agreements in IT law. The concept of Software License Agreements, the main types of Software License Agreements, their legal aspects, law regulations on software and other important facts are mentioned in the article. At the same time there are some cases about the topic in the article that these cases are helpful for understanding Software License Agreements. And also in the article, you can see different countries’ legislations on software law and how they are implemented nowadays.


Annotasiya
Məqalədə müasir dövrün ən maraqlı hüquq sahələrindən olan İnformasiya Texnologiyaları (İT) hüququnun bir institutu – Proqramlaşdırma müqavilələrin təhlili öz əksini tapmışdır. Məqalədə Proqramlaşdırma müqavilələri, onların növləri, hüquqi cəhətləri, hüquqi tənzimləmələri və digər mühüm məsələlərə toxunulmuşdur. Bundan başqa məqalədə proqramlaşdırma müqavilələri ilə bağlı müxtəlif kazuslara yer ayrılmışdır ki, bu kazuslar mövzunun təhlilində mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Məqalədə müxtəlif ölkələrin qanunvericiliklərinin proqramlaşdırma müqavilələrinə münasibəti, onların tətbiqi sahələrindən söz açılmış və bu müqavilələrin günümüzdəki əhəmiyyəti qeyd edilmişdir. 

madatli