How to Deal with BEPS? Mehran Amirli

Mehran Amirli – Baku State University Law School, third-year student, SABAH group.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract
Rise of various multinational corporations and increasing development of cross-border activities make an unfathomable impact on regular and broadly utilized paradigms and regulations. This impact makes the long-acting phenomena more mudded or create new ones and these progressions create challenges for tax authorities as well. Issues of taxation of multinationals and corporate tax avoidance is referred as Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). This article is devoted to examine BEPS and propose a solution in this respect. In this regard, loopholes of international taxation, tax competition of states, tax havens, digital economy, hybrid mismatch arrangements, transfer pricing are analyzed, corporate tax structures of some multinationals (Apple and Amazon) is depicted and as a solution, foundation of International Tax Organization is suggested and its possible modus operandi  is proposed.


Annotasiya
Çoxlu sayda transmilli korporasiyaların yaranması və sərhədlərarası iqtisadi münasibətlərin artan inkişafı geniş istifadə olunan anlayışlar və tənzimləmələrə böyük təsir göstərir. Bu təsir uzun zamandır işlənən fenomenləri ya mürəkkəbləşdirir ya da yeni problemlər yaradır ki, bu dəyişikliklər, eyni zamanda, vergi orqanlarına çətinliklər yaradır. Korporasiyaların vergidən yayınması ümumi şəkildə Baza Eroziyası və Mənfəətin Yerdəyişdirilməsi (BEMY) kimi adlandırılır. Bu məqalə də BEMY-in araşdırılmasına və bunun üçün həll yolunun verilməsinə həsr olunub. Bunun üçün beynəlxalq vergi hüququndakı boşluqlar, dövlətlərin vergi rəqabəti, ofşor zonalar, elektron ticarət, hibrid maliyyə əməliyatları, transfer qiymətləri, “Apple” və “Amazon” kimi korporasiyaların vergi strukturu və vergi planlaşdırması araşdırılır və Beynəlxalq Vergi Təşkilatının yaradılması həll yolu kimi verilir və onun fəaliyyətinin necə həyata keçirilməsi təklif olunur.amirli