The Protection of the Freedom of Expression in Europe: Analysis of Article 10 of the ECHR. Elvin Abbasli

Elvin Abbasli – Baku State University Law School, second-year Master’s Degree student on Human Rights.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract
The current article deals with the issues regarding freedom of expression, which has been thoroughly manifested in the European Convention on Human Rights and other international documents. The article takes a look at different sides of the freedom of expression in European legal system – the area of protection, the legitimate grounds for restrictions and relevant case law, briefly analysing those elements.


Annotasiya
Diqqətinizə çatdırılan bu məqalə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və digər beynəlxalq sənədlərdə geniş şəkildə əks olunan ifadə azadlığı ilə bağlı məsələləri əhatə edir. Məqalə Avropa hüquq sistemində ifadə azadlığının qorunma sahəsi, məhdudiyyətlər üçün qanuni əsaslar və bununla bağlı məhkəmə təcrübəsini analiz edərək, ifadə azadlığının qeyd olunan müxtəlif elementlərinə qısaca nəzər salır.E.Abbasli